Przyznanie certyfikatu ISO/TS 16949 działom produkcji Groeneveld

Piątek 7 kwietnia 2017

Po dwóch latach przygotowań dwa zakłady produkcyjne Groeneveld Groep B.V. we Włoszech uzyskały prestiżowy certyfikat jakości ISO/TS 16949. ISO/TS to norma najwyższej jakości w wymagającej branży motoryzacyjnej, która znacznie przekracza wymogi określone przez powszechnie znaną normę ISO 9001. „Uzyskanie certyfikatu ISO/TS zaznacza ważny etap w naszych dążeniach do realizacji koncepcji World Class Manufacturing oraz podkreśla jakość naszych metod organizacyjnych i procesów”, wyjaśnia Ron den Engelsen, dyrektor generalny (CEO) Groeneveld Group, firmy produkującej systemy zarządzania olejem, automatyczne systemy smarowania, rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa oraz komputery pokładowe.

OLC-station.jpgPodobnie jak norma ISO 9001, której wymogi Groeneveld spełnia od wczesnych lat 90., ISO/TS jest ukierunkowana na jakość procesu. Niemniej jednak ISO/TS 16949 znacznie dobitniej określa wymagania wobec systemu zarządzania jakością w kontekście projektowania i opracowywania, produkcji oraz instalacji w przemyśle motoryzacyjnym. Najnowsza i najbardziej wymagająca norma jakości w branży motoryzacyjnej kładzie znacznie większy nacisk na takie aspekty, jak ciągłe doskonalenie oraz unikanie błędów i strat. W tym zakresie z pewnością wiele można zdziałać, zwłaszcza w zakładach produkcyjnych. Ponadto nowa norma znacznie silniej ingeruje w działania personelu działów produkcji oraz lepiej współgra z metodami, takimi jak Six Sigma i Kaizen. „Uzyskanie certyfikatu ISO/TS 16949 wiąże się nie tylko z zaakceptowaniem wyższych norm jakości w zakresie produkcji i projektowania, ale z przyjęciem nowej filozofii jakości. We Włoszech spotkałem młody, zmotywowany i doskonale przygotowany zespół, który w ciągu kilku lat zdoła udoskonalić procesy i procedury. Jestem przekonany, że będą z zaangażowaniem dążyć do tego, by zostać organizacją World Class Manufacturing”, poinformował Giorgio Ippolito, wiodący audytor Szwajcarskiego Stowarzyszenia ds. Systemów Jakości i Systemów Zarządzania (SQS), po pomyślnie zakończonym audycie.

Krok bliżej do World Class Manufacturing

Jako kluczowy dostawca wyposażenia czołowych producentów autobusów, samochodów ciężarowych, przyczep, portowe oraz sprzętu budowlanego i górniczego, Groeneveld od początku istnienia kładzie duży nacisk na jakość. Jednak wyrażając silne przekonanie, że zawsze istnieje możliwość dalszych usprawnień, już kilka lat temu firma podniosła poprzeczkę znacznie wyżej, przyjmując podejście Total Quality Management (TQM) polegające na kompleksowym zarządzaniu jakością. „Gdy zaczęliśmy pracować zgodnie z nowym podejściem, TQM, zaledwie trzy lata temu, przyjmując za ostateczny cel koncepcję World Class Manufacturing, podjęliśmy bardzo przemyślaną decyzję, jaką było dążenie do uzyskania ISO/TS 16949. Był to ambitny cel, jednak jego osiągnięcie stanowiło świadomy wybór wszystkich członków organizacji, z tego względu, że jakość procesu stanowi podstawę dla najwyższej jakości produktu”, wyjaśnia Diego Macario, dyrektor zarządzający zakładów produkcyjnych Groeneveld we Włoszech, z których jeden mieści się w Cassago Brianza, drugi zaś w Valmadrera. „Co więcej, zasady oraz metodologie, które zastosowaliśmy, by spełnić wymogi normy ISO/TS, w tym powołanie zespołów ciągłego doskonalenia oraz stworzenie Punktu Jakości na terenie zakładu, także przyczyniły się do ogromnego zaangażowania personelu działów produkcji”, podkreśla Macario. „Przyznanie nam certyfikatu ISO/TS 16949 przez SQS nie tylko potwierdza, że nasze procesy przebiegają bez zarzutu. Jest ono przede wszystkim wyrazem wielkiego uznania dla naszych pracowników. Jednocześnie każdy zdaje sobie sprawę, że uzyskanie certyfikatu to nie koniec trwającego ponad dwa lata procesu, a raczej początek nowej filozofii jakości obejmującej całą organizację. Norma ISO/TS 16949 zapewnia lepsze zarządzanie procesem, minimalizując tym samym błędy i straty, i koncentruje się na ciągłym doskonaleniu. W końcu zawsze istnieje możliwość, by działać lepiej, efektywniej. Pod tym względem dążenie ku najwyższej jakości w celu zapewnienia optymalnej satysfakcji klienta to wyścig bez mety”, podsumowuje Macario.

groeneveld_manufacturing_management_web.jpg

Dumny zespół zarządzający zakładów produkcyjnych Groeneveld we Włoszech z Diego Macario prezentującym z dumą certyfikat ISO/TS 16949. 

 

We use cookies which are necessary for the proper functioning of our website. Besides those elementary cookies we also make use of cookies to collect statistics in order to optimize our website. Those cookies include Google Tag Manager (to provide content based on a certain journey), Google Analytics (inter alia for tracking the total number of visits) and Hotjar (to analyze visitor’s behavior on a single page). All for giving you the best experience possible and providing you with the right information.