TriPlus

Progresywny trzyliniowy system smarowania NLGI-2 ze zbiornikiem

TriPlus to wyjątkowy progresywny system smarowania z trzema liniami smarnymi, którymi można sterować niezależnie. To doskonałe rozwiązanie dla maszyn, których poszczególne komponenty wymagają różnego smarowania, takich jak koparki, pompy lub mieszarki do betonu oraz koparko-ładowarki.

Główne zalety

 • Trzy linie smarne mogą być sterowane niezależnie
 • Precyzyjne dozowanie smaru niezależnie od temperatury otoczenia
 • Dawka smaru odpowiednio dobrana dla każdego punktu smarnego
 • Płyta nadążna umożliwia wizualną kontrolę poziomu smaru i zapobiega starzeniu się smaru w wyniku utleniania
 • Złącze do napełniania z filtrem zapobiega zanieczyszczeniu podczas ponownego napełniania
 • Wyświetlacz w kabinie na potrzeby monitorowania ustawień i poprawności działania systemu

Zastosowania

System TriPlus sprawdza się w przypadku wielu zastosowań. Kilka z nich przedstawiono poniżej. Zachęcamy do kontaktu z firmą Groeneveld w celu uzyskania porad dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Dowiedz się więcej o TriPlus

Aby dowiedzieć się więcej o TriPLus, wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.
Płyta nadążna

Podobnie jak wszystkie systemy smarowania Groeneveld z możliwością ponownego napełniania smarem, również TriPlus jest wyposażony w płytę nadążną, dzięki której smar nie ma kontaktu z powietrzem, co zapobiega starzeniu się smaru w wyniku utleniania. Dodatkowo płyta nadążna utrzymuje zbiornik w czystości, dzięki czemu poziom smaru pozostaje cały czas widoczny, a promieniowanie UV ma mniejszy wpływ na jego stan.

Trzy linie smarne

TriPlus ma trzy linie smarne, które można zaprogramować i obsługiwać niezależnie od siebie. To idealne rozwiązanie między innymi dla koparko-ładowarek, w przypadku których przód maszyny nie wymaga smarowania, kiedy tylne ramię koparki jest używane i odwrotnie. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego smarowania komponentów, które się nie poruszają. Innymi przykładami tego rodzaju zastosowań są podwozia i osprzęt dźwigowy koparek mobilnych lub podwozia samochodów ciężarowych i osprzęt pompy do betonu.

Sterownik

Sterownik jest kluczowym elementem systemu TriPlus. Sterownik elektroniczny z zegarem czasu rzeczywistego i pamięcią gwarantuje, że każda linia smarna otrzymuje dokładnie określoną ilość smaru, która została zaprogramowana. Ustawienia te można zawsze dostosować do zmieniających się warunków pracy.
Wyświetlacz w kabinie pozwala operatorowi lub kierowcy na łatwe sprawdzanie działania systemu. Kompleksowe wskaźniki diagnostyczne upraszczają również konserwację i pozwalają na zdalne zdiagnozowanie problemu. Pamięć sprawia, że w łatwy sposób można sprawdzić historię działania systemu np. terminowe uzupełnianie zbiornika smaru.

Niezawodny w każdej temperaturze

W przypadku progresywnych systemów smarowania dostarczanie smaru do pompy jest regulowane standardowo na podstawie czasu. Ponieważ jednak temperatura ma duży wpływ na sposób prawidłowego pompowania smaru, dopływ smaru może w związku z tym znacznie się zmieniać. Nie dotyczy to jednak systemu TriPlus. W przypadku tego systemu smarowania firmy Groeneveld dopływ smaru jest mierzony na podstawie aktualnej liczby obrotów pompy. W ten sposób zapewniana jest dokładnie wstępnie zadana ilość smaru

zinc_nickel_progressive_parts.jpg

Rozdzielacze

Progresywne rozdzielacze Groeneveld wyróżniają się wyjątkową jakością i niemal niezliczonymi możliwościami łączenia. Umożliwia to skonstruowanie idealnego systemu do danego zastosowania, w którym każdy punkt smarny zawsze uzyskuje prawidłową ilość smaru. Smaru nie może być bowiem za mało, aby nie dochodziło do kontaktu metalu z metalem (i towarzyszących temu nieprzyjemnych odgłosów), nadmiernego zużycia i niespodziewanych awarii. Nie może być go jednak również za dużo, ponieważ straty i zbędne zanieczyszczenie środowiska nie należą do dobrych praktyk biznesowych.
W przypadku swoich systemów progresywnych firma Groeneveld zapewnia nowoczesne rozdzielacze z antykorozyjną powłoką cynkowo-niklową. Wykończenie to wytrzymuje 720-godzinny test natrysku solą, a więc zapewnia optymalną ochronę przed korozją.

Opis systemu

Automatyczny system smarowania TriPlus składa się z następujących elementów:

 1. Elektryczna pompa tłoczkowa
 2. Linie główne między pompą, a rozdzielaczami lub pomiędzy rozdzielaczem głównym i pozostałymi rozdzielaczami
 3. Rozdzielacz główny
 4. Jeden lub więcej rozdzielaczy (złożony z różnych segmentów progresywnych)
 5. Linie wtórne do punktów smarnych

Proszę kliknąć tutaj, aby przejść na Portal Groeneveld w celu uzyskania szczegółowej dokumentacji technicznej i marketingowej.

Proszę kliknąć tutaj, aby przejść na Portal Groeneveld w celu uzyskania szczegółowej dokumentacji technicznej i marketingowej.

Zdjęcia produktu

We use cookies which are necessary for the proper functioning of our website. Besides those elementary cookies we also make use of cookies to collect statistics in order to optimize our website. Those cookies include Google Tag Manager (to provide content based on a certain journey), Google Analytics (inter alia for tracking the total number of visits) and Hotjar (to analyze visitor’s behavior on a single page). All for giving you the best experience possible and providing you with the right information.